Preloader Close
Op.Dr.Yağmur IŞIN

Kemik Kisti

Kemik Kisti Nedir?

Kemiklerin içinde, İçi sıvı dolu, yavaş seyirli, genişleme özelliği gösteren kistlerdir. Daha çok çocukluk ve ergenlik döneminde görülür. Erkek çocuklarda sıktır. Kistler vücutta en çok kol kemiği ve uyluk kemiği üst bölgesinde bulunur. Çoğunlukla kemiğin metafiz (Uç) bölgesinde yerleşir. Bu kistleri büyüme durumlarına göre aktif kist ve latent kist olarak sınıflandırabiliriz. Aktif kistler büyüme plağına yaslanmış durumdadır ve yavaş bir seyirle genişleyerek tüm metafizi doldurabilir. Bu nedenle de patolojik kırık riski taşırlar. Büyüme plağından uzaklaştıkça kistlerde büyüme yavaşlar bu kistlere ise latent kist demekteyiz. 

Kemik Kisti Nedenleri

Bu kistlerin nasıl oluştuğu tam bilinmemekle birlikte, kemiğin hızlı büyüyen metafiz bölgesinde venöz tıkanmaya bağlı meydana geldiği sanılmaktadır. 

Kemik Kisti Belirtileri

Birçok basit kemik kistinde klinik bulgu yoktur. Tesadüfen başka bir nedenle çektirilen radyografilerde tespit edilir. Büyük kistlerde kemiğe yük bindiği durumlarda ağrı ve patolojik kırıkla bize başvurabilirler. 


Tanıda radyografiye ek olarak MRG, BT veya Kemik sintigrafisi istenebilir. 

Kemik Kisti Tedavisi İzmir

Küçük olan kemik kistleri sadece takip edilirken, kemiğin içinde yer kaplayan ve kırık riskini arttıran kistler tedavi gerektirir. Bulunduğu kemikte olası bir kırığı önlemek için bu kistin kemikle doldurulması gerekir. Bu ameliyat sırasında kişinin başka bir bölgesindeki kemik doku alınabileceği gibi, dışarıdan temin edilen kemik greftleri  ile de cerrahi olarak bu kist doldurulur.